De Duitse super-hyperinflatie en het wonder van Hjalmar Schacht

Sinds haar bestaan werd de Weimar Republiek (1919-1933) geconfronteerd met een enorme stijging van het algemene prijspeil.

De geldontwaarding bereikte in 1923 een ongekend dieptepunt toen 1 ei 80 miljard mark kostte (!!). Het was Hjalmar Schacht, president-directeur van de Reichsbank, die met zijn zeer onconventionele maatregelen er in slaagde deze super-hyperinflatie te beteugelen. De verzwakking van de mark is voor het Duitse volk een traumatische ervaring geweest en tot diep in de jaren ’90 van de vorige eeuw bleef een anti-inflatie politiek hoog op de agenda van de Duitse regering staan.

Lesuren

5 lessen van elk 120 min.

Duur van de cursus

5 weken

Studiemateriaal en koffie & thee zijn gratis