De Industriële Revolutie

Naast de Agrarische Revolutie (ca. 7000 BC) kan de Industriële Revolutie beschouwd worden als de grootste economische omwenteling in de geschiedenis van de mensheid.

De revolutie begon in Groot-Brittannië en maakte het Britse Wereldrijk het machtigste imperium dat ooit op aarde bestaan heeft. De industriële revolutie vond voornamelijk navolging in de Westerse landen. Tot diep in de 20e ontlenen deze Westerse landen hun hegemonie in de wereld aan hun industriële en technologische voorsprong. In die zin vormen zij een enorme bedreiging voor alle traditionele en agrarische samenlevingen. Het schijnt dat het verzet van deze samenlevingen in toenemende mate hun kracht zoeken…..en vinden in de Islam.

Lesuren

10 lessen van elk 120 min.

Duur van de cursus

10 weken

Studiemateriaal en koffie & thee zijn gratis