De Nederlandse Revolutie

De geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt gekenmerkt door de tegenstelling tussen de prinsgezinde en staatsgezinde regenten.

Na de verheffing van prins Willem IV tot stadhouder van alle zeven gewesten kraaiden de prinsgezinden victorie. De Republiek had zich inmiddels ontwikkeld tot een regentenoligarchie waarin een kliek van puissant rijke aristocratische families zich een groot deel van de politieke en economische macht hadden toegeƫigend. Na een periode van betrekkelijke rust laaide het verzet van de staatsgezinden weer op. Hun strijd kreeg een geheel nieuwe dimensie doordat zij steun kregen van de gegoede burgerij. Zij noemden zich patriotten en eisten op hoge toon hervorming van het staatsbestel, democratisering van het bestuur en herstel van de welvaart.

Lesuren

10 lessen van elk 120 min.

Duur van de cursus

10 weken

Studiemateriaal en koffie & thee zijn gratis