Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Ferdinand Domela NieuwenhuisDe Friese boeren noemden hem Us Verlossor. De Amsterdamse arbeiders aanbaden hem als de nieuwe Christus op aarde.

In de kranten werd hij echter afgebeeld als een terrorist met sissende bommen in zijn hand. Wie was deze man, die door tienduizenden werd verafgood en door duizenden werd gehaat? Ferdinand Domela Nieuwenhuis kan gezien worden als de grondlegger van het socialisme in Nederland.

Als dominee werd hij voortdurend geconfronteerd met de diepe ellende en bittere armoede van het proletariaat van verpauperde boeren, arbeiders en werkelozen, waaruit een groot deel van de Nederlandse samenleving bestond. Hij nam afscheid van de kerk, las de geschriften van Marx, bekeerde zich tot het socialisme, en bond de strijd aan met de drie gevaren die de werkende klasse bedreigden: de Kroeg, de Kerk en het Kapitaal. Nimmer werd een politicus zo gehaat en zo aanbeden.

Voor al degenen die het socialisme een warm hart toedragen, is deze cursus een absolute must.

Lesuren

10 lessen van elk 120 min.

Cursusduur

10 weken

Studiemateriaal en koffie & thee zijn gratis