Het Beloofde Land

Sinds mensenheugenis is ‘het Land van Belofte’ een bron geweest van een eindeloze reeks conflicten.

Kanaän werd respectievelijk veroverd door de Joden, de Bayloniërs, de Egyptenaren, de Assyriërs, de Perzen, de Romeinen, de Moslims, de Kruisvaarders en de Turken. Ook gedurende het Britse mandaat bleef het gebied omstreden. Zowel de Israëliërs als de Palestijnen meenden (en menen) recht te hebben op het land. Het feit dat de hoofdstad Jeruzalem een heilige plaats is voor zowel Joden, Christenen als Moslims maakt de kwestie alleen nog maar gecompliceerder. De cursus ‘Het Beloofde Land’ biedt een historisch overzicht vanaf de verovering van het land Kanaän in de Oudheid tot en met het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen in de 21e eeuw.

Deze cursus is in voorbereiding.