Home

Frans MeijerHet cultuurrelativisme van de soixante huitards heeft de Westerse samenleving zwaar op de proef gesteld. De soevereiniteit van de mens, de scheiding tussen kerk en staat, de scheiding der machten, de gelijkheid van mannen en vrouwen, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting zijn lang niet zo vanzelfsprekend meer als op het eerste gezicht lijkt.

De Westerse waarden en normen staan momenteel onder druk en De Kleine Salon wil daarom een trefpunt zijn voor een ieder die belangstelling heeft voor de Westerse cultuur in het algemeen en voor de Europese cultuur in het bijzonder.

Tevens wil het een platform bieden voor een ieder die – net als wij – deze Westerse waarden en normen wil uitdragen en verdedigen. Het is ook een uitnodiging om ons proza toe te zenden die aan dit ideaal voldoen. Dit alles onder het motto:

Gladio Stylus Potentior *

 

* De pen is machtiger dan het zwaard