De Tachtigjarige Oorlog

Willem van Oranje
In de 16e eeuw maakten de Landen van Herwaerts Over een integraal onderdeel uit van het Spaanse wereldrijk.

Na de troonsafstand van keizer Karel V en de opvolging door diens zoon Philips II verslechterde de verhouding tussen de Nederlanden en Spanje in snel tempo. Het verzet tegen het Spaanse gezag werd geleid door graaf Willem van Nassau, de prins van Oranje. De oorlog tegen Spanje, die 80 jaar duurde, leidde niet alleen tot de onafhankelijkheid van de Nederlanden, maar legde tevens de basis voor de Republiek als politieke, economische en militaire grootmacht.

Lesuren

10 lessen van elk 120 min.

Duur van de cursus

10 weken

Studiemateriaal en koffie & thee zijn gratis