Revolutie in een Brandersstad

Revolutie in een BrandersstadDe geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt gekenmerkt door de tegenstelling tussen de prinsgezinde en staatsgezinde regenten. Na de verheffing van prins Willem IV tot stadhouder van alle zeven gewesten kraaiden de prinsgezinden victorie. De Republiek had zich inmiddels ontwikkeld tot een regentenoligarchie waarin een kleine kliek van puissant rijke aristocratische families zich een groot deel van de politieke en economische macht had toegeëigend. Na een periode van betrekkelijke rust laaide het verzet van de staatsgezinden echter weer op. Hun strijd kreeg een geheel nieuwe dimensie doordat zij steun kregen van de gegoede burgerij. Zij noemden zich patriotten en eisten op hoge toon hervorming van het staatsbestel, democratisering van het bestuur en herstel van de welvaart. Als een van de stemhebbende steden speelde Schiedam niet alleen op provinciaal, maar ook op nationaal en zelfs op internationaal niveau een wezenlijke rol in dit conflict. Enkele vooraanstaande Schiedamse patriotten – waaronder Cornelis Nolet – hebben zich ingezet voor de emancipatie van de burgerij en democratisering van het bestuur.

 

Lesuren

10 lessen van elk 120 min.

Cursusduur

10 weken

Studiemateriaal en koffie & thee zijn gratis