De Franse Revolutie

De Franse RevolutieKoning Lodewijk XVI erfde van zijn grootvader een welvarend land, gezegend met een gunstig klimaat, een vruchtbare bodem en een bloeiende handel en industrie. Een nijvere bevolking van boeren, arbeiders, kooplieden en ondernemers vond hier haar bestaan. Verwoestende en geldverslindende oorlogen schenen definitief tot het verleden te behoren en onder zijn regering leek Frankrijk betere tijden tegemoet te gaan. Ogenschijnlijk was de monarchale positie van Lodewijk XVI onaantastbaar. Evenals zijn voorgangers regeerde hij krachtens het droit divin als absoluut vorst. Zijn macht was – althans in theorie – onbeperkt en leek door niets of niemand aangetast te kunnen worden. Toch gebeurde het….De Franse Revolutie vertoont in vele opzichten overeenkomsten met de Amerikaanse en Nederlandse Revolutie. Zonder overdrijving kunnen we stellen dat deze drie revoluties tot op de dag van vandaag de basis vormen voor de Westerse beschaving.

Lesuren

10 lessen van elk 120 min.

Duur van de cursus

10 weken

Studiemateriaal en koffie & thee zijn gratis