Goejanverwellesluis

Op 28 juni 1787 werd aan het riviertje de Vlist, tussen Schoonhoven en Haastrecht in de polder Bonrepas, prinses Wilhelmina van Pruisen, gemalin van stadhouder Willem V, met haar gevolg aangehouden door een groepje vrijkorperisten uit Gouda.

In een boerderij tegenover de Sluis van Goejanverwelle, gelegen in gehucht Hekendorp, werd het hoge gezelschap ter ondervraging enige uren vastgehouden. Dit incident had ingrijpende gevolgen. Koning Frederik Willem II van Pruisen, broer van Wilhelmina, meende de smaad zijn zuster aangedaan, hardhandig te moeten wreken. Pruisische troepen vielen ons land binnen en maakten korte metten met de patriotten, die op vele plaatsen het heft in eigen handen hadden genomen. De Republiek werd in haar ‘voormalige vormen’ hersteld. In dit rijk geïllustreerde boek wordt de gewaagde tocht van prinses Wilhelmina nauwkeurig beschreven en worden aan de hand van depêches, brieven, ultimata en andere historische documenten de belevenissen van uur tot uur gevolgd.

Titel

Goejanverwellesluis: De aanhouding van de prinses van Oranje op 28 juni 1787 door het vrijkorps van Gouda

Auteurs

drs. W.A. Knoops en drs. F.Ch. Meijer

Uitgeverij

De Bataafsche Leeuw

ISBN: 90.6707.154.4

Download de pdf

Voorwaarden BNO