De Spaanse Armada

De Spaanse ArmadaOp last van koning Philips II van Spanje vertrok op 28 mei 1588 vanuit de haven van Lissabon de Felicissima Armada, (de Gelukzalige Vloot) om Engeland te veroveren.

Het doel was tweeledig. In de eerste plaats wilde de Spaanse vorst – hij zelf deed de gehele onderneming als een kruistocht voorkomen – een herstel van de katholieke kerk op het Anglicaanse eiland. In de twee plaats beoogde hij de onderwerping van de opstandige gewesten in de Nederlanden, die steun ontvingen van koningin Elisabeth I van Engeland.

Dit rijk geïllustreerde boek beschrijft stap voor stap de onfortuinlijke tocht van de Spaanse Armada en het fiasco van de hertog van Parma, wiens troepen vanuit de Zuidelijke Nederlanden de eigenlijke invasie op de Engelse kust hadden moeten uitvoeren. Voor Spanje was de afloop van de hele expeditie dramatisch. Voortgejaagd door een ongunstige wind en van vele kanten belaagd door de Engelse vloot, zocht de Armada uiteindelijk een goed heenkomen de Noordzee op. De vloot rondde Schotland en Ierland en keerde, gehavend en uitgedund door verschrikkelijke stormen, pas in het najaar van 1588 verslagen in de Spaanse thuishavens terug. Her en der verspreid over de Schotse en Ierse kusten bleven talrijke scheepswrakken achter als de stille getuigen van de tragedie die zich had afgespeeld.

De ondergang van de – onoverwinnelijk geachte – Armada maakte een einde aan de maritieme aspiraties van het Spaanse wereldrijk en gaf de Nederlanders de kans de Republiek uit te bouwen tot de grootste zeevarende mogendheid van de zeventiende eeuw.

Titel

De Spaanse Armada: De tocht en ondergang van de Onoverwinnelijke Vloot in het jaar 1588

Auteurs

drs. W.A. Knoops en drs. F.Ch. Meijer

Uitgeverij

De Bataafsche Leeuw

ISBN
: 90.6707.172.2

Download de pdf

Voorwaarden BNO