Karl Marx

Alhoewel de Westerse wereld haar welvaart te danken heeft aan de Industriële Revolutie, heeft dit proces ook haar keerzijde gehad.

De uitbuiting van de arbeiders door veel te lage lonen, lange werkdagen, vrouwen- en kinderarbeid, het gebrek aan goede huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg dreef miljoenen paupers tot volslagen wanhoop. Drankmisbruik, criminaliteit en prostitutie namen ongekende proporties aan. In het Communistisch Manifest legde De Duitse filosoof Karl Marx niet alleen de zwakte van het kapitalistische systeem bloot, maar legde hij tevens de basis voor het socialisme en het communisme. Alhoewel het communistische experiment in de Sovjetunie volledig is mislukt, hebben de theorieën van Marx tot op de dag van vandaag niets aan waarde verloren.

Lesuren

10 lessen van elk 120 min.

Duur van de cursus

10 weken

Studiemateriaal en koffie & thee zijn gratis